Birini anlamak için söylediklerinden çok sustuklarını dinleyin. Çünkü insan, söylediklerinden çok sustuklarında gizlidir.