sevmek demek onsuzken bile seveni ya?ayabilmektir...ve ben seni seviyorum,yanymda yoksun seni ya?yyorum ??nk? ben seni seviyorum...sevmek kar?ylyk beklemek demek de?il seveni kar?ylyksyz sevip onu hayal edebilmek,ona ba?lanabilmektir...ve ?imdi ben sana sevdi?imi s?yl?yorum,sakyn yanly? anlama kar?ylyk bekledi?imden de?il,yapacaklarymyn senin i?in oldu?unu anlaman i?in s?yl?yorum...SENY ?OK SEVYYORUM......(TURGUT\'TAN KAR?ILIKSIZ SEVENLERE)