Kanımız bile sarı-kırmızı akar, bu gözler ancak Galatasaray'a bakar.