Mutluluk, senin adındır,
Hüznün, içimde isyandır,
Acıyla yaşamak vardır,
Senin için Şimşeğim,
Bunca cefa ne içindir?
Söyleyin kimin içindir?
Bunlar hep sizin içindir.
Haydi oyna Şimşeğim.