adama sormuşlar:
-karınızla ortak bir özelliğinizi söyleyin
adam:
-aynı günde evlendik