Yatakda ve batakda e?in Yyi olmadykca eline mahkumsun