Her sevene inanylmaz asla candan sevip ba?lanylmaz ?ile acy verir kaldyramaz y?rek