Seviyorsan dur yanymda,sevmiyorsan sus ve git.Bana de?il her gece g?zya?larymla yslanan yasty?yma yazyk