Zaman meselesi olan sağlık bazen de fırsat meselesidir. Hipokrat