ruyamda tanıdığım bir güzel bayanın ruyamda çirkin olarak girmesibayanın