Her tespih şallasaydi
sımdiye kadar imamlar mafya babası olmuştu