KRAL OLMAYANA TACI TAKTIK EN BüYüK HATAYI ORDA YAPTIK