Ya sevmesin kimse kimseyi ya da akmasyn a?k dolu g?zlerden ya?. ya olmasyn ayrylyk denen bu illet ya da adam gibi sevmesini ??rensin bu millet... HALUK GEZMEN