bir sevdi?im var yanymda ama ?ok uza?ymda. ah s?ylebilsem sevdi?imi sana. bilmiyorki sevdi?imi anlamyyor bir t?rl? beni. yanymdayken seni ?ok ?zl?yorum ama kavu?amyyorum. gideremiyorum ?zlemimi. anlasan yeter sevdi?imi o bana yeter belki.