SENY ?ZLEDYM BE G?L?M SENSYZLYK BENY ?ILDIRTIYOR SNEY ?ZLEYDM BE BYRTANEM YALNIZLIK NE ZORMU?