İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar. Ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar.