Bu günün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.