SEN BENYM HAYATIMDA PYYONDUN SENY KAYBETTYM 2 PUANIM GYTTY BEN SENYN HAYATINDA ?AH DIM BENY KAYBETTYN OYUN BYTTY