ben snei agaçlara bıçaklarla degil kalbime sevgi ile yazdım