allah gücü yetene kurban kessin demiş güçsüze değildir.