aşık olup ızdırap çekeceğime,nezle olup burun çekerim