seni da?lara yazsam ya?murlar bozar dallara yazsam ku?lar bozar bunun i?in seni bizim k?mese yazdym ee artyk bozsa bozsa seni bizim horoz bozar:))