.........ADAM YALANA YER YOK DEMY? ,YALAN AYAKTA KALMI?.........