......... ADAMIN KAFASI ATMI? ,AYAKLARI YNEK.......