Ulu Batly Merkez,Kafasyna G?re Herkez,Asylyr Ka?lar,Kesilir Ba?lar,En B?y?k A?klar,Bu Sempte Ba?lar :D Yazan Minik (Kubilay)