Aşk sözle baslar, dudak ile beslenir, dokuz ay sonra baba diye seslenir...:)