Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan daha zevklidir.