ne sewmeyy ?gretebyldyk nede sewdygymyy unutabyldyk kaldyk ortada