SANA A?I?IM SENY SEVYYORUM ?SKANN YAZAN:DELY GYBY A?IK