hayyatta insan ölümsüz olsa bile o çileyi çekmiştir