Kim kur\'an-ı kerim\'den bir harf okursa, kendisine bir sevap yazilir. Her sevap ise on katıyla karşılık bulacaktır(dikkat edin) ben \"elif lam mim \"bir harfler demiyorum ;aksine \"elif \"bir harf lam bir harf mim de bir harftir (tırmızı, fedailü\'l-kur-an 16