Bütün müslümanlar kardeştir muhalif olanlar kafidir