Bir kimse her gece Sure-i KIYAME ( La uksimü biyevmil Kıyame...) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah\'a kavuşur.

(Hadis-i Şerif,Ramüz 438/6)