ben sevmeyi sevince de?il senin beni sevdi?ini g?r?nce anladym dAmLa