SEVDYM SENY G?L GYBY YAKTIN BENY K?L GYBY.(ASY KIZz)