imkansyzlyk myydy her zaman kapymy ?alan yoksa ben mi imkansyzy se?iyordum