hoscakal demek istiosan hiç durma ama bunun merhabasıda olmucak unudma...!