bir g?n fenerli birisi uluslararasy ka?ak?ylyktan su?lanyyormu? fenerli ba?yrmy? yapmayyn ben fenerliyim uluslararasyyla hi? bi alakamyz olmaz demi?