Farkymyz tarzymyz cimbomlu olmamyz ya tam sustururuz ya kan kustururuz