Akıllı olmakta birşey değil
mühim olan o aklı yerinde KULLANMAKTIR...