Sensizlik ölümden bile zor diyorlar. Kaç kere ölmüşlerse..