gözlerini görmek için gelmeyeceğim yanına çünkü teknoloji var fotoğraf var üzüntü yok özlem yok alıycan no problem