\"Mütekebbirler mütevazilik müessesinden ne derece nasipsiz ise Sosyalistler de işte o derece milli şuur pınarından nasipsizdir.\"
(Mesut İlkay YANIK)