sizde bit ?ampuany yok mu yazyk kirlendi hayvancyklar