insanın ancak bir dostu olur, gerisi sırtından vurur.