Böyle bir zaman da en lüzumlu ve ehemmiyetli şey imanı kurtarmaktır.