Gönlünü yıkayıp arıtmamışsan habire abdest alıp durmaktan fayda bekleme.