kendini hak ile meşkul etmez isen batıl seni istila eder