Gözleriyle gözlerine bakanın, gözlerimle gözlerini oyarım!...