Kimi kendini borsanın hamalı, kimi piyasa yapıcısı, kimi de şanslısı olarak görür